Công văn 18479/BTC-TCDN

Công văn 18479/BTC-TCDN năm 2016 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18479/BTC-TCDN 2016 hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 18479/BTC-TCDN
V/v triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13), Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước (Hệ thống CIMS-SOE) tại địa chỉ website: http://soe.mof.gov.vn hoặc http://dnnn.mof.gov.vn; Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 10622/BTC-TCDN ngày 4/8/2015 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hướng dẫn việc sử dụng Hệ thống CIMS-SOE (kèm theo Quy trình sử dụng), đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn thí điểm việc sử dụng Hệ thống CIMS-SOE.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã cấp tài khoản và tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương, các DNNN và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước trên toàn quốc truy cập và sử dụng Hệ thống CIMS-SOE.

Để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước cũng như nâng cao tính minh bạch, công khai hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, theo dõi các doanh nghiệp:

1. Đối với Báo cáo tài chính năm 2014 và năm 2015:

- Thực hiện kiểm tra, phê duyệt các báo cáo tài chính của doanh nghiệp thuộc quyền quản lý đã gửi lên Hệ thống CIMS-SOE, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2017.

- Đôn đốc các DNNN, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (hoặc Người đại diện vốn nhà nước) chưa gửi hoặc gửi chưa đầy đủ báo cáo tài chính năm 2014 và năm 2015 lên Hệ thống CIMS-SOE. Thời gian doanh nghiệp hoàn thành việc gửi báo cáo và thời gian hoàn thành việc phê duyệt báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương trước ngày 15/02/2017.

2. Đối với Báo cáo tài chính năm 2016:

Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin lên Hệ thống CIMS-SOE theo đúng quy định tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp.

3. Về tài khoản truy cập Hệ thống CIMS-SOE:

Kiểm tra, rà soát và tổng hợp các doanh nghiệp chưa được cấp tài khoản, các doanh nghiệp đã được cấp tài khoản nhưng chưa đầy đủ thông tin gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) để cấp tài khoản và bổ sung thông tin.

(Danh sách các đơn vị đã được cấp tài khoản chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

4. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện lập và gửi báo cáo tài chính, các báo cáo khác lên Hệ thống CIMS-SOE theo quy định. Việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ của doanh nghiệp lên Hệ thống CIMS-SOE là một trong các căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính sẽ định kỳ, thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp kết hợp với tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp sử dụng Hệ thống CIMS-SOE, bao gồm việc hướng dẫn các tính năng bổ sung mới như: báo cáo quý, báo cáo đột xuất; báo cáo giám sát; báo cáo sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN...

Bộ Tài chính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TỈNH VÀ DNNN THUỘC TỈNH ĐÃ CẤP TÀI KHOẢN

STT

Tên cơ quan, doanh nghiệp

Người đại diện

MST/ID

Email

Tham dự tập huấn

Không

28

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính

Nguyễn Anh Yến

langson

[email protected]

X

 

1

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Phí Thị Hồng Thương

4900100357

phithuong1[email protected]

X

 

2

Công ty TNHH MTV XSKT Lạng Sơn

Nguyễn Văn Phú

4900100942

[email protected]

X

 

2

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18479/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18479/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 18479/BTC-TCDN 2016 hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 18479/BTC-TCDN 2016 hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu18479/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 18479/BTC-TCDN 2016 hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Công văn 18479/BTC-TCDN 2016 hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

         • 27/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực