Công văn 1849/BHXH-CSYT

Công văn 1849/BHXH-CSYT năm 2019 về mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1849/BHXH-CSYT 2019 về mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/BHXH-CSYT
V/v mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), Công văn số 115/KCB-QLCL&CĐT ngày 01/02/2019 về việc hướng dẫn Quyết định số 384/QĐ-BYT nêu trên. Theo đó quy định nguyên tắc:

- Mã cơ sở KBCB do Bộ Y tế; Sở Y tế; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Y tế, Bộ Công an cấp (sau đây gọi chung là mã cơ sở KBCB do đơn vị chủ quản cấp).

- Danh mục mã cơ sở KBCB được xây dựng trên cơ sở Danh mục của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang sử dụng để quản lý các cơ sở KBCB bảo hiểm y tế (BHYT) cập nhật đến ngày 30/01/2019.

- Đối với các cơ sở KBCB đã thành lập nhưng chưa có mã hoặc mới thành lập, thủ trưởng đơn vị chủ quản căn cứ số thứ tự trong danh sách chi tiết cơ sở KBCB đã được cơ quan BHXH cấp mã để thực hiện cấp mã, với số thứ tự tiếp theo số thứ tự cuối cùng đã được cấp, đảm bảo mã cơ sở KBCB được cấp mới không được trùng lặp với mã các các cơ sở KBCB đã được cấp;

- Đối với các cơ sở KBCB đã ngừng KBCB BHYT (cột hợp đồng KCB BHYT ghi ngừng), khi đề nghị tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT sẽ sử dụng mã đã cấp, không phát sinh thêm mã mới.

Tuy nhiên, qua kiểm tra danh mục cơ sở KBCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT, một số mã cơ sở KBCB do đơn vị chủ quản cấp trùng với mã cơ sở KBCB của BHXH Việt Nam đã cấp (danh sách kèm theo). Việc cấp trùng này ảnh hưởng đến việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH và việc cấp thẻ cho người tham gia BHYT. BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố:

1. Khẩn trương rà soát danh mục cơ sở KBCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT, trường hợp mã KBCB của cơ sở y tế do đơn vị chủ quản cấp trùng với mã của BHXH Việt Nam đã cấp đến ngày 30/01/2019, đề nghị cơ sở y tế liên hệ với đơn vị chủ quản để cấp lại mã cơ sở KBCB và cập nhật trên Hệ thống giám định. Hoàn thành xong nội dung này trước ngày 31/5/2019.

2. Đối với các cơ sở y tế đề nghị ký mới hợp đồng KBCB BHYT: Kiểm tra mã cơ sở KBCB, kịp thời có ý kiến với đơn vị chủ quản trước khi cấp mã trên Hệ thống giám định BHYT, đảm bảo nguyên tắc không được trùng lặp với mã các cơ sở KBCB đã được đơn vị chủ quản cấp.

Yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về việc cấp mã và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: GĐB, CNTT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).


TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Nguyễn Tá Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1849/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1849/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1849/BHXH-CSYT 2019 về mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1849/BHXH-CSYT 2019 về mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1849/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Tá Tỉnh
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1849/BHXH-CSYT 2019 về mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1849/BHXH-CSYT 2019 về mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực