Công văn 1850/BXD-KTTC

Công văn số 1850/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung toàn văn Công văn 1850/BXD-KTTC định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1850/BXD-KTTC
V/v: Định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghiệp Tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 149/CV-KCN ngày 15/8/2006 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh An Giang về định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập đồ án qui hoạch chi tiết khu công nghiệp được qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí qui hoạch xây dựng; Khi lập đồ án Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì định mức chi phí qui hoạch chi tiết được áp dụng Bảng 4. Định mức chi phí lập đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD với các hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 K=0,7; hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch chi tiết khu công nghiệp K=0,55; hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng K=1,09; không áp dụng các hệ số đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án qui hoạch và thiết kế đô thị.

Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

Nơi nhận
-Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 

Đinh Tiến DũngĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1850/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1850/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2006
Ngày hiệu lực07/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1850/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 1850/BXD-KTTC định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1850/BXD-KTTC định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1850/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành07/09/2006
        Ngày hiệu lực07/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1850/BXD-KTTC định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1850/BXD-KTTC định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

           • 07/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực