Công văn 1855/TCT-CS

Công văn 1855/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1855/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ông Lê Minh Vũ
(Đ/c: 97/53A Đường 48, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3120/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn Phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của ông Lê Minh Vũ về thuế cho công ty phần mềm khởi nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 14 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: .. sản xuất sản phm phần mềm...””

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được min thuế tối đa không quá bn năm và giảm 50% s thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo...”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ông Lê Minh Vũ căn cứ quy định của pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCC
I);
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1855/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1855/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1855/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1855/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1855/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1855/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực09/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1855/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1855/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 09/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực