Công văn 1860/BTP-BTTP

Công văn 1860/BTP-BTTP năm 2016 về đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/BTP-BTTP
V/v đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Triển khai nhiệm vụ thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Bộ Tư pháp đã có một số Công văn gửi Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn về việc thành lập Hội công chứng viên (Công văn số 2610/BTP-BTTP ngày 07/7/2015, Công văn số 63/BTP-BTTP ngày 07/01/2016). Tuy nhiên, đến nay tiến độ thành lập Hội công chứng viên còn chậm nhiều so với Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng (theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật thì việc thành lập Hội công chứng viên được hoàn thành trong năm 2014-2015 nhưng đến nay mới có 17 Hội công chứng viên được thành lập và đi vào hoạt động).

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng có hiệu quả và có thêm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Đối với các địa phương đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên cần hoàn tất các thủ tục, tiến hành tổ chức đại hội đ Hội sớm đi vào hoạt động.

2. Đối với các địa phương chưa thành lập Hội công chứng viên (bao gồm cả những địa phương đã thành lập Ban vận động) cần khẩn trương thực hiện các công việc, thủ tục đã được quy định, hướng dẫn trong Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan để sớm thành lập Hội.

3. Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được một số kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của một số địa phương trong quá trình thành lập Hội công chứng viên, trong đó có việc không thống nhất giữa Sở Tư pháp và Sở Nội vụ về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập Hội công chứng viên, dẫn đến chưa thành lập được Hội ở địa phương. Để tháo gỡ khó khăn, trên cơ sở quy định của pháp luật, đề nghị y ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp trong quá trình phối hợp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành lập Hội công chứng viên cần thống nhất cách hiểu văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh việc thành lập Hội là Luật công chứng 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP (Xin gửi kèm theo một số Công văn của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã hướng dn về nội dung trên).

Kết quả về việc thành lập Hội công chứng viên (kể cả khó khăn, vướng mắc nếu có) được báo cáo về Bộ Tư pháp trước 31/10/2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung về việc đy mạnh thành lập Hội công chứng viên, Bộ Tư pháp đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp, S
Nội vụ các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để tham mưu);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1860/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1860/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2016
Ngày hiệu lực07/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1860/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành07/06/2016
        Ngày hiệu lực07/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016

           • 07/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực