Công văn 1860/TTg-KTN

Công văn số 1860/TTg-KTN về việc giải quyết một số vướng mắc trong khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tại tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1860/TTg-KTN giải quyết vướng mắc khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1860/TTg-KTN
V/v giải quyết một số vướng mắc trong khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tại tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (công văn số 846/UBND-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7349/BKH-KTNN ngày 09 tháng 10 năm 2008), Tài chính (công văn số 12469/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3015/BNN-KTHT ngày 08 tháng 10 năm 2008) về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để thực hiện:

a) Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư tại thị xã Lai Châu, thị trấn Phong Thổ để bố trí tái định cư cho số hộ thuộc thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên theo quy hoạch chi tiết khu tái định cư được phê duyệt.

Về mức kinh phí bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với hộ tái định cư đô thị nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu áp dụng tương tự như mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân đối với hộ tái định cư tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.

b) Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông: Nậm Tăm-Pa Khóa-Noong Hẻo và Nậm Đoong-Pú Đao phục vụ di dân, tái định cư huyện Sìn Hồ.

c) Xử lý khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong năm 2008 tại điểm tái định cư Co Sản, khu tái định cư Nậm Hăn huyện Sìn Hồ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại điểm tái định cư nêu trên theo đúng quy định.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vốn đầu tư các dự án nêu trên để bổ sung vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1860/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1860/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2008
Ngày hiệu lực31/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1860/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 1860/TTg-KTN giải quyết vướng mắc khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1860/TTg-KTN giải quyết vướng mắc khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1860/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/10/2008
        Ngày hiệu lực31/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1860/TTg-KTN giải quyết vướng mắc khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1860/TTg-KTN giải quyết vướng mắc khi thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu

              • 31/10/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực