Công văn 1862/BHXH-CDBHXH

Công văn 1862/BHXH-CDBHXH năm 2014 về cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD do Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1862/BHXH-CDBHXH cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65 HD


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HI TỈNH CAO BNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

Cao Bằng, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD theo Công văn số 3789/BHXH-CSXH thay thế mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 ca Bộ Tài chính.

Để việc triển khai mẫu C65-HD theo Công văn số 3789/BHXH-CSXH BHXH tỉnh Cao Bằng thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), các Trạm y tế xã, phường, thị trấn một số nội dung cần lưu ý như sau:

1. Các cơ sở khám cha bệnh, các Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ sở KCB) tổ chức nghiên cứu nội dung Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 của BHXH Việt Nam về việc mẫu, in và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để tổ chức thực hiện. Công văn số 3789/BHXH-CSXH được đăng tải trên trang web của BHXH tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: http://bhxhcaobang.gov.vn/.

2. Thời hạn 06 tháng một lần (cụ thể chậm nhất vào ngày 20/7 và 20/01 năm sau) các cơ sở KCB nộp danh sách người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mu 04-C65 (cùng dữ liệu điện tử) kèm theo Mu số C65-HD1 bị hỏng, cấp sai không sử dụng (nếu có) và cuống quyn Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mu số C65-HD2 kèm theo các mẫu C65-HD2 bị hỏng, cấp sai không sử dụng (nếu có) cho cơ quan BHXH.

3. Thời gian áp dụng thực hiện Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH Mu C65-HD1 và Mu C65-HD2 kể từ ngày 01/01/2015.

Giấy chứng nhận ngh hưởng BHXH mẫu C65-HD (theo quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) nếu cấp từ ngày 01/01/2015 trở đi sẽ không có giá trị làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

4. Từ ngày 25/12/2014 BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố thực hiện cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mu C65-HD1 và Mu C65-HD2 theo Công văn số 3789/BHXH-CSXH cho các cơ sở KCB. Đ nghị các cơ sở KCB cử cán bộ đến phòng Kế hoạch Tài chính - BHXH tỉnh làm thủ tục đi với các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB với BHXH tỉnh và đến bộ phận Kế toán - BHXH huyện làm thủ tục đối với các cơ sở KCB ký hp đồng KCB với BHXH huyện, thành phố. Khi đến nhận kèm theo Giy giới thiệu ghi rõ nội dung đến nhận phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH kèm theo danh sách đăng ký chữ ký của y sỹ, bác sỹ KCB đồng thời đăng ký “con dấu” của tổ chức mà y sỹ, bác sỹ KCB được sử dụng để đóng.

5. Đối với Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mu số C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC các quyển đã sử dụng hết, cơ sở KCB lưu phần cuống theo quy định, số chưa sử dụng hết nộp lại cho BHXH tỉnh (phòng TCHC) đi với các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB với BHXH tỉnh và nộp lại cho BHXH huyện đối với các cơ sở KCB ký hp đồng KCB với BHXH huyện, thời gian trước 31/01/2015 (có biên bản nêu rõ số đã nhận, số đã sử dụng và số còn tồn nộp lại cho cơ quan BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH tỉnh Cao Bằng (Phòng CĐBHXH) đ được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành ph;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, thành phố;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CĐBHXH.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1862/BHXH-CDBHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1862/BHXH-CDBHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1862/BHXH-CDBHXH cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65 HD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1862/BHXH-CDBHXH cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65 HD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1862/BHXH-CDBHXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Mạnh Tuấn
        Ngày ban hành15/12/2014
        Ngày hiệu lực15/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1862/BHXH-CDBHXH cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65 HD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1862/BHXH-CDBHXH cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65 HD

           • 15/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực