Công văn 1864/TCT-CS

Công văn số 1864/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giám định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1864/TCT-CS thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1864/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần giám định Đại Việt.
(115 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 12/DV-NV ngày 23/01/2008 của Công ty cổ phần giám định Đại Việt về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm u, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều này” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp,cho tổ chức, cá nhân,ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần giám định Đại Việt thực hiện dịch vụ giám định cung cấp các chỉ tiêu số khối lượng, phẩm chất, điều kiện xếp hàng, xông hơi, khử trùng hàng hoá. . . cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện về hợp đồng theo quy định của Luật thương mại và phía nước ngoài thanh toán phí giám định bằng ngoại tệ qua ngân hàng thì được coi là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng các dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1864/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1864/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2008
Ngày hiệu lực15/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1864/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1864/TCT-CS thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1864/TCT-CS thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1864/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành15/05/2008
        Ngày hiệu lực15/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1864/TCT-CS thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1864/TCT-CS thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định

           • 15/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực