Công văn 1865/VPCP-KSTT

Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh để thực thi 25 Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/VPCP-KSTT
V/v dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh để thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 2171/PT ngày 19 tháng 3 năm 2012 về việc đề nghị bổ sung dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh để thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ căn cứ vào nội dung 25 Nghị quyết của  Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp đề xuất về việc sửa luật, pháp lệnh để đơn giản hóa thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, hoàn chỉnh dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh, báo cáo Chính phủ để tiếp tục xem xét, đề nghị Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
 Vụ PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5).36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1865/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1865/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1865/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1865/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành22/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1865/VPCP-KSTT dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh

              • 22/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực