Công văn 1866/VPCP-VX

Công văn số 1866/VPCP-VX về việc thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1866/VPCP-VX thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1866/VPCP-VX
V/v: thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại công văn số 1779/BYT-ATTP ngày 18 tháng 3 năm 2008 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào tuần thứ nhất của tháng 4 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; các PTTg;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, KH&CN, Giáo dục và Đào tạo, KH&ĐT, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- UBND các tỉnh/tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, NN, CN, KTTH, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, VX(5). 100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1866/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1866/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1866/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 1866/VPCP-VX thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1866/VPCP-VX thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1866/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1866/VPCP-VX thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1866/VPCP-VX thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực