Công văn 1867/UBND-THo

Công văn 1867/UBND-THo về cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1867/UBND-THo cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/UBND-THo
V/v cấp phép sử dụng tần số và TB vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Bưu chính, Viễn thông

UBND tỉnh nhận được văn bản số 82/SBCVT-VT&CNTT ngày 18-5-2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông về việc ủy quyền cho Sở Bưu chính, Viễn thông ra văn bản đề nghị cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn. Sau khi xem xét Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý, giao Sở Bưu chính, Viễn thông căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước ban hành các văn bản đề nghị Cục tần số VTĐ cấp hoặc gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ cho các đơn vị trong tỉnh có nhu cầu sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kg;
- CPCT, CPVP;
- Phòng T.Hợp;
- Lưu VT, TTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Hà Quang Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1867/UBND-THo

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1867/UBND-THo
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2007
Ngày hiệu lực05/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1867/UBND-THo cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1867/UBND-THo cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1867/UBND-THo
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHà Quang Tiến
        Ngày ban hành05/06/2007
        Ngày hiệu lực05/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1867/UBND-THo cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1867/UBND-THo cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

              • 05/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực