Công văn 1868/TCT-CS

Công văn 1868/TCT-CS về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1868/TCT-CS kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1868/TCT-CS
V/v kê khai thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3506/CT-KTT số 2 ngày 10/3/2010 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc kê khai thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 2.1 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC; Khoản 1 Mục V Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC; Mục V Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC có quy định: “Doanh nghiệp tự xác định các Điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng Điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các Điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định”.

- Điểm 1.2 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: “Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế”.

- Điểm 5.1 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC quy định: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót do chưa kê khai đúng theo các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế đáp ứng thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và Điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1868/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1868/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1868/TCT-CS kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1868/TCT-CS kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1868/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành01/06/2010
        Ngày hiệu lực01/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1868/TCT-CS kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1868/TCT-CS kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 01/06/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/06/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực