Công văn 1869/TTg-KTTH

Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn cho dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn đầu tư sử dụng ngân sách trái phiếu Chính phủ 2012


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 13812/BTC-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8492/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2012) về việc tạm ứng vốn thanh toán cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính quyết định cho tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng nhưng phải đảm bảo khi kết thúc năm 2012 tổng số tạm ứng không vượt quá khối lượng thực hiện và kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, NC, KGVX, ĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1869/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1869/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn đầu tư sử dụng ngân sách trái phiếu Chính phủ 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn đầu tư sử dụng ngân sách trái phiếu Chính phủ 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1869/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn đầu tư sử dụng ngân sách trái phiếu Chính phủ 2012

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn đầu tư sử dụng ngân sách trái phiếu Chính phủ 2012

             • 07/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực