Công văn 187/VPCP-CN

Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/VPCP-CN
V/v thực hiện cam kết trong các Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10201/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017) về việc tổng hợp nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các hợp đồng dự án PPP đã ký, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong các Hợp đồng dự án đã ký theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình xây dựng Luật về PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ về nội dung nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quy định cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, V.1, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 187/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu187/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 187/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu187/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 187/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện cam kết trong Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

              • 05/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực