Công văn 1870/BHXH-TCKT

Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1870/BHXH-TCKT 2020 chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp không dùng tiền mặt


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/BHXH-TCKT
V/v đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh về việc một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) phối hợp thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua các tổ chức trung gian thanh toán, để thống nhất trong tổ chức thực hiện BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện phân cấp, tổ chức các hình thức chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Trong đó lưu ý:

- Đối với người hưởng có nhu cầu nhận tiền qua tài khoản cá nhân, hướng dẫn người hưởng tự lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản cá nhân.

- Đối với tổ chức chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và một số khoản trợ cấp một lần chi trả bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân: Thực hiện đúng chủ trương Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức chi trả hộ lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng.

2. Về đẩy mạnh chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam: Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động người hưởng nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt như tài khoản cá nhân, thẻ chi trả…để góp phần cải cách hành chính, hướng đến sự thuận tiện nhất cho người thụ hưởng.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh những vấn đề mới mà trong quy định của Ngành chưa có hướng dẫn, yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam trước khi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1870/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1870/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2020
Ngày hiệu lực12/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1870/BHXH-TCKT

Lược đồ Công văn 1870/BHXH-TCKT 2020 chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp không dùng tiền mặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1870/BHXH-TCKT 2020 chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp không dùng tiền mặt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1870/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành12/06/2020
        Ngày hiệu lực12/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1870/BHXH-TCKT 2020 chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp không dùng tiền mặt

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1870/BHXH-TCKT 2020 chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp không dùng tiền mặt

              • 12/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực