Công văn 1874TCT/DNK

Công văn số 1874TCT/DNK vế việc kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ, do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1874TCT/DNK kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1874 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi

- Công ty TNHH may công nghiệp TNDV Vạn Phát
(Đ/c: 10/6 Yên Thế - Phường 2 - Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời Công văn số 05 / VT-VP ngày 29/3/2005 của Công ty TNHH may công nghiệp thương nghiệp dịch vụ Vạn Phát v/v kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 8, Mục III, Phần E. Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan Thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan Thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Căn cứ quy định trên, khi quyết toán thuế TNDN nếu phát sinh lỗ thì cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan Thuế theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Tại Điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, quy định: Sau khi nhận được tờ khai thuế, cơ quan Thuế phải kiểm tra, xem xét việc kê khai thuế của cơ sở kinh doanh. Nếu trong tờ khai, cơ sở kinh doanh không kê khai hoặc kê khai không rõ các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan Thuế có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm.

Nếu qua kiểm tra tờ khai thuế TNDN, cơ quan Thuế thấy cơ sở kinh doanh chưa đăng ký chuyển lỗ nhưng đã kê khai chuyển lỗ hoặc kê khai không rõ các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan Thuế có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình và lập lại tờ khai thuế TNDN.

Căn cứ lập kế hoạch chuyển lỗ theo phụ lục số 1 là kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh của từng năm, cơ sở kinh doanh lập kế hoạch chuyển lỗ cho từng năm cho phù hợp với kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá thời hạn 5 năm. Cơ sở kinh doanh phải theo dõi chi tiết số lỗ phát sinh và số lỗ đã chuyển của từng năm. Khi quyết toán thuế TNDN, số lỗ được chuyển của từng năm không vượt quá số đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ đầu năm 2004, vì vậy khi quyết toán thuế TNDN năm 2003 cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ từng năm theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo. Đối với số lỗ lũy kế phát sinh từ năm 2003 trở về trước chưa được chuyển lỗ theo quy định Công ty phải xác định cụ thể số còn được chuyển của từng năm để lập kế hoạch chuyển lỗ sang năm 2004 và các năm tiếp theo theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may công nghiệp thương nghiệp dịch vụ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1874TCT/DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1874TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2005
Ngày hiệu lực16/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1874TCT/DNK kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1874TCT/DNK kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1874TCT/DNK
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành16/06/2005
        Ngày hiệu lực16/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1874TCT/DNK kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1874TCT/DNK kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ

            • 16/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực