Công văn 1875/BTL-TaC

Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 về địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng trên địa bàn xã Bắc Xa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tài nguyên do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn


BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1875/BTL-TaC
V/v địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng trên địa bàn xã Bắc Xa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phn Đầu tư Phát triển Tài nguyên.

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

 

Kính gửi: - UBND tỉnh Lạng Sơn.

Nghiên cứu Công văn số 1046/UBND-KTN ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh Lng Sơn. Về việc xin ý kiến về địa điểm đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quy chế thực hiện kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 285/2003/QĐ-BQP ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Công văn số 656/VP-NC ngày 01/3/2012 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Quy chế kết hợp kinh tế-xã hội với Quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Hồ sơ dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tài nguyên cung cấp. Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có ý kiến như sau:

1. Qua kiểm tra khảo sát theo báo cáo của B CHQS tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1272/BCH-TaH ngày 24/10/2012. Bộ Tư lệnh quân khu 1 nhất trí với UBND tỉnh Lạng Sơn về địa điểm bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tài nguyên. Diện tích 2.756,3ha (có sơ đồ khu đất kèm theo).

2. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chủ dự án làm việc với Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn để xác định tọa độ, mốc giới phạm vi khu vực triển khai dự án tại thực địa, đồng thời bảo đảm tốt trật tự xã hội và môi trường để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng. (Không được liên doanh, liên kết với yếu tố nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào).

3. Bộ Tư lệnh quân khu 1 ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực dự án. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Quốc phòng (để báo cáo);
- T2 BTM (Đ/c Hoàn);
- Lưu VT, TaC, HO5.

KT. TƯ LỆNH
 

Thuộc tính Công văn 1875/BTL-TaC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1875/BTL-TaC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước

Lược đồ Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1875/BTL-TaC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư lệnh Quân khu 1
        Người ký***
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1875/BTL-TaC năm 2012 địa điểm trồng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

              • 09/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực