Công văn 1876/BXD-KTXD

Công văn 1876/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1876/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1876/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1036/BGTVT-CQLXD ngày 25/1/2014; văn bản số 9631/BGTVT-CQLXD ngày 6/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải và văn bản số 1723/ĐHCM-KH ngày 16/6/2014 của Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Đường Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Dự án Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 được Quốc hội cho phép kéo dài đến 2020 theo Nghị quyết số 66/2013/QH13. Do đặc thù của Dự án là trải dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), các chi phí đi lại, công tác phí, thuê văn phòng hiện trường... cao hơn các dự án khác. Thời gian thực hiện đầu tư kéo dài do nhiều nguyên nhân như: bố trí thiếu vốn, giải phóng mặt bằng… nên tiến độ các dự án đều bị kéo dài thời gian thực hiện.

Tại Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 24/9/2008 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép xác định chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 theo thực tế như trong giai đoạn 1. Để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện quản lý dự án theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chế độ chính sách về chi phí quản lý dự án của giai đoạn 1, chi phí quản lý dự án triển khai từ năm 2007-2013 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, căn cứ đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng thống nhất mức chi phí quản lý dự án như đề nghị tại văn bản số 9631/BGTVT-CQLXD của các dự án triển khai từ năm 2014-2020 theo Nghị Quyết số 66/2013/QH13 như nêu tại mục B Biểu 1 văn bản số 1723/ĐHCM-KH. Chi phí quản lý dự án tăng thêm được sử dụng từ chi phí dự phòng của Dự án.

Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 trên cơ sở định biên của Ban quản lý dự án, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp chế độ chính sách của Nhà nước. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQLDA Đường HCM;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1876/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1876/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1876/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1876/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1876/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1876/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1876/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1876/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2

            • 15/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực