Công văn 1877/BGDĐT-GDTX

Công văn 1877/BGDĐT-GDTX năm 2014 tăng cường quản lý đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1877/BGDĐT-GDTX tăng cường quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/BGDĐT-GDTX
V/v tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Trong những năm qua, việc quản lý, chỉ đạo đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường đại học) và các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng tại một số trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trực thuộc (sau đây gọi chung là trung tâm) chưa được coi trọng; có những đơn vị tổ chức liên kết đào tạo không đúng chức năng, không đảm bảo chất lượng; một số trường đại học tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tại các tỉnh thành phố khác mà không báo cáo sở GDĐT sở tại; việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho sinh viên tại một số trường đại học chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng đầu ra của sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng trong bối cảnh hội nhập; một số đơn vị đã tự in phôi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ không theo quy định của Bộ GDĐT.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, các sở GDĐT, trường đại học cần tăng cường trách nhiệm quản lý đối với hoạt động đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc các quy định chung và đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đề nghị lãnh đạo các sở GDĐT, các trường đại học thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của tất cả các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn thuộc phạm vi quản của Sở (theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế t chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học); tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động hiệu quả đồng thời kiên quyết xử lý (hoặc đình chỉ hoạt động) những trung tâm vi phạm các quy định hiện hành.

2. Riêng đối với việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo “Khung năng lực ngoại ng 6 bậc dùng cho Việt Nam”, các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 1690/TB-BGDĐT ngày 10/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v việc t chức các kì thi và cp chứng chỉ tiếng Anh theo Đ án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

3. Các sở GDĐT, trường đại học không được tự in phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi chưa có văn bản ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

4. Hồ sơ đề nghị cấp phôi chứng chỉ ngoại ng, tin học thực hiện theo Quyết định s 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v Quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GDĐT, lãnh đạo trường đại học, lãnh đạo sở GDĐT có ý kiến xác nhận trong công văn đề nghị cấp phôi của trung tâm.

5. Các sở GDĐT, trường đại học thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị; thông tin phải được cập nhật thường xuyên và lưu trữ vĩnh viễn. Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, các trường đại học, sở GDĐT tng hợp tình hình hoạt động của các trung tâm, báo cáo về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục thường xuyên).

Đ nghị các sở GDĐT, trường đại học chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời về Bộ (qua Văn phòng Bộ và Vụ Giáo dục thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thường trực HĐVBCC Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1877/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1877/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1877/BGDĐT-GDTX tăng cường quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1877/BGDĐT-GDTX tăng cường quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1877/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành11/04/2014
        Ngày hiệu lực11/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1877/BGDĐT-GDTX tăng cường quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1877/BGDĐT-GDTX tăng cường quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 2014

           • 11/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực