Công văn 1877/TTg-CCHC

Công văn số 1877/TTg-CCHC về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1877/TTg-CCHC thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1877/TTg-CCHC
V/v: Thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp theo các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ mười Quốc hội Khóa XI về tình hình kinh tế – xã hội năm 2006 và nhiệm vụ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, coi đó là một trong những giải pháp rất quan trọng để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2007.

Để tạo bước chuyển mạnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính ngay từ những tháng cuối năm 2006, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thủ tục hành chính gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công tác sau đây:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý chỉ đạo việc thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thời hạn, quy định về thủ tục hành chính được nêu cụ thể tại Chỉ thị này.

2. Trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, các loại giấy phép, các thủ tục hành chính khác có liên quan đến đời sống của người dân và các quy định có tính chất làm điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài các nội dung nêu trên, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nội vụ tập trung chỉ đạo rà soát cụ thể một số việc sau đây:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: các quy định về đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, ưu đãi đầu tư; đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: các quy định về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

- Bộ Xây dựng: các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Bộ Tài chính: các quy định về thu, nộp thuế, hoàn thuế, thủ tục hải quan;

- Bộ Y tế: các quy định về điều kiện kinh doanh và xuất nhập khẩu thuốc, thành lập cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: các quy định, thủ tục về thành lập trường tư thục;

- Bộ Tư pháp: các quy định về công chứng, chứng thực;

- Bộ Nội vụ: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, căn cứ thẩm quyền của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ngay việc bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc gây phiền hà, trở ngại cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, phản ánh các quy định, thủ tục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn phù hợp, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh hoặc bãi bỏ để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

3. Trước ngày 15 tháng 12 năm 2006, các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nội dung trên.

4. Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 năm 2006, trong đó cần nêu cụ thể những Bộ, ngành và địa phương không có báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, VX, KG, CN, NN, ĐMDN, TH;
- Người phát ngôn của Thủ tướng;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, CCHC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1877/TTg-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1877/TTg-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2006
Ngày hiệu lực15/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1877/TTg-CCHC thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1877/TTg-CCHC thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1877/TTg-CCHC
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành15/11/2006
     Ngày hiệu lực15/11/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1877/TTg-CCHC thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1877/TTg-CCHC thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg

        • 15/11/2006

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/11/2006

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực