Công văn 1877/TTg-CN

Công văn 1877/TTg-CN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1877/TTg-CN 2018 hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/TTg-CN
V/v Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 225/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6292/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 11 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 854/UBND-VP5 ngày 04 tháng 12 năm 2018) về việc Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp thu ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, rà soát Khung chính sách để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP
- Lưu: VT, CN (2) Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1877/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1877/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2018
Ngày hiệu lực26/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1877/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1877/TTg-CN 2018 hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1877/TTg-CN 2018 hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1877/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành26/12/2018
        Ngày hiệu lực26/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1877/TTg-CN 2018 hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1877/TTg-CN 2018 hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

             • 26/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực