Công văn 1880/TTg-CN

Công văn 1880/TTg-CN năm 2017 về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1880/TTg-CN 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thanh Thủy Hà Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng Khu KTCK Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (văn bản số 114/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017), ý kiến của các Bộ Xây dựng (văn bản 2780/BXD-QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6255/BTNMT-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9594/BNN-KH ngày 16 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9568b/BKHĐT-KTDV ngày 15 tháng 11/2017), Quốc phòng (văn bản số 13822/BQP-TM ngày 18 tháng 11 năm 2017) về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang khu vực Phong Quang, huyện Vị Xuyên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng tại các văn bản nêu trên; bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và đất đai; thực hiện nghiêm chỉ đạo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, QP;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu:
VT, CN (2b) Nghĩa.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1880/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1880/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1880/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1880/TTg-CN 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thanh Thủy Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1880/TTg-CN 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thanh Thủy Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1880/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1880/TTg-CN 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thanh Thủy Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1880/TTg-CN 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thanh Thủy Hà Giang

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực