Công văn 1881/BTC-TCHQ

Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 về hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển đã được thay thế bởi Công văn 13865/BTC-TCHQ thủ tục hải quan thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất cung ứng cho tàu biển 2015 và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/BTC-TCHQ
V/v hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để giải quyết vướng mắc và tạo thuận lợi về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Trường hợp hàng hóa cung ứng là vật dụng để biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thực phẩm, bia, rượu, nước ngọt, thuốc lá của doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài vận chuyển khách du lịch neo đậu tại các cảng biển Việt Nam theo ủy quyền của công ty nước ngoài, khi nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 118 Thông tư 128/2013/TT-BTC, nếu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu thì người nộp thuế nộp thư ủy quyền về việc tiếp nhận và giao hàng cung ứng của đối tác nước ngoài (01 bản sao y có xác nhận của doanh nghiệp) để thay thế hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu.

2. Hàng hóa cung ứng nêu tại điểm 1 trên đây, yêu cầu các đơn vị hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp đưa hàng tạm nhập gửi vào kho ngoại quan. Thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan quy định tại Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

3. Trường hợp hàng hóa là linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển nước ngoài thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 1 Điều 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Chính sách thuế thực hiện theo khoản 1 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

4. Nội dung công văn này thay thế công văn số 7236/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng tàu biển nước ngoài.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (46b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1881/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1881/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1881/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành13/02/2014
       Ngày hiệu lực13/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1881/BTC-TCHQ năm 2014 hàng hóa nhập khẩu không mục đích thương mại cung ứng tàu biển