Công văn 1881/TTg-CN

Công văn 1881/TTg-CN năm 2017 về lập nhiệm vụ và đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1881/TTg-CN 2017 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/TTg-CN
V/v lập nhiệm vụ và đề án điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các văn bản: số 6318/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 và số 4414/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (các văn bản: số 2022/BXD-QHKT ngày 15 tháng 9 năm 2017 và số 2780/BXD-QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8364/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 12528/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017), Tư pháp (văn bản số 3341/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 9 năm 2017) về việc lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy định pháp luật về xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, CT, TP, QP;
- VPCP: BTCN
, các PCN Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, KTTH, NN;
- Lưu: VT, CN (2b)
Nghĩa.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1881/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1881/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1881/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1881/TTg-CN 2017 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1881/TTg-CN 2017 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1881/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1881/TTg-CN 2017 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1881/TTg-CN 2017 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai

              • 07/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực