Công văn 1881/VPCP-ĐMDN

Công văn 1881/VPCP-ĐMDN năm 2017 không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1881/VPCP-ĐMDN không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/VPCP-ĐMDN
V/v không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 13/BC-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2017) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1133/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 02 năm 2017) đề nghị Thủ tướng Chính phủ không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Thuộc tính Công văn 1881/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1881/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2017
Ngày hiệu lực02/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1881/VPCP-ĐMDN không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1881/VPCP-ĐMDN không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1881/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành02/03/2017
        Ngày hiệu lực02/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1881/VPCP-ĐMDN không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1881/VPCP-ĐMDN không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần 2017

              • 02/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực