Công văn 1882/TTGSNH11

Công văn 1882/TTGSNH11 năm 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/TTGSNH11
V/v: hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Hiện nay, quá trình đàm phán ký kết Hiệp định liên chính phủ theo mô hình 1B (IGA) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã đạt được những thỏa thuận cơ bản. Tiếp theo công văn số 1118/TTGSNH7 ngày 24/4/2014 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) khuyến nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD) chủ động đăng ký mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (mã GIIN) nhằm thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về thực hiện một số nội dung của FATCA, công văn số 851/TTGSNH11 ngày 27/3/2015 về việc hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA; trên cơ sở một số hướng dẫn mới của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thông báo về thời hạn gửi báo cáo, Cơ quan TTGSNH tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện FATCA tại các TCTD như sau:

1. Về gia hạn thời gian báo cáo cho IRS:

Theo hướng dẫn trên trang web của IRS: (i) IRS sẽ gia hạn thời hạn gửi báo cáo bằng bản giấy của các tổ chức tài chính khi thực hiện báo cáo theo FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày 29/6/2015. Các tổ chức tài chính để được gia hạn theo thông báo này cần phải nộp đơn theo mẫu của IRS cho IRS chậm nhất vào ngày 29/6/2015; (ii) IRS sẽ cho phép các tổ chức tài chính chưa thể báo cáo theo FATCA tạm chưa phải nộp báo cáo bằng chuyển file điện tử. Các tổ chức tài chính để được gia hạn theo thông báo này cần phải nộp đơn theo mẫu của IRS cho IRS chậm nhất vào ngày 13/8/2015.

Do đó, Cơ quan TTGSNH yêu cầu các TCTD:

- Chưa thực hiện việc báo cáo cho IRS vào thời điểm ngày 30/6/2015;

- Các TCTD đã đăng ký mã GIIN cần nộp đơn theo mẫu cho sẵn của IRS cho IRS đúng thời hạn nêu trên để được gia hạn nộp báo cáo bằng bản giấy và tạm thời chưa nộp báo cáo bằng chuyển file điện tử. TCTD cần thực hiện theo đúng hướng dẫn và gửi đơn theo đúng mẫu do IRS cung cấp1.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không được phép báo cáo thông tin theo yêu cầu của FATCA cho ngân hàng mẹ hoặc đối tác nước ngoài khi chưa có sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Hướng dẫn tạm thời về định dạng thông tin báo cáo theo FATCA:

Căn cứ hướng dẫn của IRS, các TCTD tiến hành các bước để trao đổi thông tin FATCA theo quy trình sau:

a. Đăng ký mã GIIN2

b. Trang bị chứng chỉ số (CA) để đảm bảo xác thực và bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin3

c. Tạo và xác nhận tài khoản thông qua IDES4 để trao đổi thông tin

- Tạo tài khoản thông qua công cụ đăng ký người dùng và tạo tài khoản

- Xác thực mã GIIN và CA đã được chấp thuận

- Nhận xác nhận qua thư điện tử

d. Tạo gói dữ liệu5

- Tạo file dữ liệu theo chuẩn XML6 (tạo file: [mã GIIN]_Payload.xml) và thực hiện ký bằng chữ ký số

- Nén file với công cụ nén zip ([mã GIIN]_Payload.zip)

- Mã hóa file (với AES-256 key) ([mã GIIN]_Payload)7

- Mã hóa khóa AES với khóa công khai ([mã GIIN]_Key)8

- Tạo file chứa thông tin của tổ chức báo cáo9 ([mã GIIN]_Metadata.xml)

- Tạo gói dữ liệu để gửi đi bằng cách nén 3 file: tại bước (footnote)7, 8, 9 ([UTC]_[mã GIIN].zip)

đ. Gửi gói dữ liệu thông qua IDES và nhận thông tin phản hồi10.

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu các TCTD thực hiện kiểm thử (test) bằng cách gửi gói dữ liệu test cho IRS và nhận phản hồi để chỉnh sửa11.

Trên đây là một số hướng dẫn của Cơ quan TTGSNH tới các TCTD để triển khai thực hiện FATCA. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH, số điện thoại: 04-3939-2253 và 04.39392252 (khi có yêu cầu về kỹ thuật) hoặc Fax: 04-3939-2236./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu VT, TTGSNH11.

KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Phạm Huyền Anh

 1 Tham khảo mẫu đơn đính kèm công văn này hoặc hướng dẫn và mẫu đơn của IRS tại: http://www.irs.gov/pub/fatca/requestforadditionalextensionoftimetofileform8966fortaxyear2014.pdfhttp://www.irs.gov/pub/fatca/requestforwaiverfromfilingform8966electronicallyfortaxyear2014.pdf

2 Cơ quan TTGSNH đã có hướng dẫn thực hiện

3 Tham khảo cách thức đăng ký và danh sách các CA được IRS chấp nhận tại: https://www.ides-support.com/KnowledgeBase/ApproveCertAuth

4 Hỗ trợ và đăng ký tại https://www.ides-support.com/Support

5 Tham khảo tài liệu IDES trang 85 tại địa chỉ http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/International-Data-Exchange-Service: nghiên cứu ứng dụng example trên github tại địa chỉ http://irsgov.github.io/IDES-Data-Preparation-Dot-Net/

6 Tham khảo yêu cầu cấu trúc file xml và công cụ hỗ trợ tạo file xml thủ công tại: www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/pert hoặc http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966

7 Tham khảo tài liệu IDES trang 89

8 Quy trình ký số, nén và mã hóa tham khảo tài liệu IDES từ trang 87-90

9 Tham khảo tài liệu IDES trang 60, 91

10 Tham khảo tài liệu IDES trang 94

11 Kiểm thử dữ liệu http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/IDES-Testing-Schedule

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1882/TTGSNH11

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1882/TTGSNH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2015
Ngày hiệu lực17/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1882/TTGSNH11
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýPhạm Huyền Anh
        Ngày ban hành17/06/2015
        Ngày hiệu lực17/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1882/TTGSNH11 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA

              • 17/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực