Công văn 1882TCT/DNK

Công văn số 1882TCT/DNK về việc Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1882TCT/DNK Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1882TCT/DNK
V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005 

                                             

                                              Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Câu hỏi số 41: Tài sản cố định trực tiếp tham gia vào kinh doanh nhưng không đảm bảo về hóa đơn chứng từ, giá trị tài sản, các trường hợp tài sản là các loại thiết bị máy móc mua lại không có hóa đơn hoặc tự chế để trang bị, nhà xưởng tự xây dựng… không được tính khấu hao.

Vấn đề này về nguyên tắc hiện nay không tính là đúng, nhưng DTNT kiến nghị là nên có quy định về hội đồng có thẩm quyền (có thể do cơ quan cấp phép kinh doanh là trưởng hội đồng) xác định giá trị TSCĐ đối với những trường hợp trên để đơn vị được đưa vào tính khấu hao.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở sản xuất kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Theo quy định trên, trường hợp tài sản cố định không đảm bảo về hóa đơn, chứng từ chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh thì không được trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Kiến nghị của DTNT cho thành lập hội đồng để định giá trị tài sản đối với các TSCĐ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và cho trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết, trả lời doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP(HC), DNK (2b).
 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1882TCT/DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1882TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2005
Ngày hiệu lực16/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1882TCT/DNK Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1882TCT/DNK Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1882TCT/DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành16/06/2005
        Ngày hiệu lực16/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1882TCT/DNK Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1882TCT/DNK Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

             • 16/06/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực