Công văn 1883/TTg-CN

Công văn 1883/TTg-CN năm 2017 về đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1883/TTg-CN 2017 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/TTg-CN
V/v đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5599/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 5 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương (văn bản số 1764-CV/BKTTW ngày 16 tháng 8 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5682/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 7 năm 2017), Tài chính (văn bản số 10734/BTC-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1492/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 6 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 2768/UBND-XDCB ngày 16 tháng 6 năm 2017) về việc đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đối với đoạn từ Khu công nghiệp Thanh Bình (thuộc huyện Chợ Mới) - thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với phần đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT tại văn bản số 1501/TTg-KTN ngày 24 tháng 8 năm 2015; đối với việc đầu tư đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Bộ, cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tại các văn bản nêu trên, đề xuất phương án đầu tư hoàn chỉnh Dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, VPBCS, TGĐ Cổng TTDT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) hong 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1883/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1883/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1883/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1883/TTg-CN 2017 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1883/TTg-CN 2017 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1883/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1883/TTg-CN 2017 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1883/TTg-CN 2017 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên

              • 11/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực