Công văn 1883/UBND-KH

Công văn 1883/UBND-KH năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1883/UBND-KH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/2016/TT-BXD Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/UBND-KH
V/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư s 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Xây dựng phối hp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng tổ chức điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư theo quy định; có văn bản hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp theo đúng quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư nêu trên.

2. Trường hp mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của tỉnh lớn hơn đơn giá nhân công theo công bố của Bộ Xây dựng tại các Phụ lục đính kèm Thông tư nêu trên, Sở Xây dựng Tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo, thng nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc Sở Xây dựng tổng hp, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1883/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1883/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2016
Ngày hiệu lực11/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1883/UBND-KH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/2016/TT-BXD Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1883/UBND-KH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/2016/TT-BXD Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1883/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành11/04/2016
        Ngày hiệu lực11/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1883/UBND-KH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/2016/TT-BXD Lâm Đồng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1883/UBND-KH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng 05/2016/TT-BXD Lâm Đồng 2016

             • 11/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực