Công văn 1889/TCT-DNL

Công văn 1889/TCT-DNL về hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1889/TCT-DNL hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1889/TCT-DNL
V/v hoàn thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/CT-KK&KTT ngày 06/01/2010 và công văn số 557/CT-KK&KTT ngày 18/03/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì:

1. Trường hợp Tổ hợp Technip (Nhà thầu nước ngoài) đáp ứng đúng các quy định tại các văn bản nêu trên: là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh, thì thuộc đồng thời được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế việc lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán của Tổ hợp Technip, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, để xem xét, giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho đơn vị thực hiện đúng theo chế độ quy định.

Thủ tục hoàn thuế, trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, thời điểm kiểm tra trước hoàn trùng với thời điểm kết thúc, quyết toán hợp đồng nhà thầu, thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có thể kết hợp cùng với việc kiểm tra quyết toán thuế nhà thầu để giải quyết hồ sơ hoàn thuế nếu đơn vị, có đề nghị và Cục Thuế đảm bảo thời gian, giải quyết theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1889/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1889/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1889/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 1889/TCT-DNL hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1889/TCT-DNL hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1889/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1889/TCT-DNL hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1889/TCT-DNL hoàn thuế giá trị gia tăng Nhà thầu nước ngoài

            • 02/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực