Công văn 189/QLBH-PNT

Công văn 189/QLBH-PNT năm 2020 về bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 189/QLBH-PNT 2020 bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

BẢO HIỂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/QLBH-PNT
V/v bán bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Thời gian vừa qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có nhận được phản ánh về việc một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (DNBH) có dấu hiệu bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới không tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Về vấn đề này, Cục QLBH đề nghị các DNBH như sau:

1. Chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

3. Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm, tùy theo mức độ, Cục QLBH sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Cục QLBH thông báo để các DNBH biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PNT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Huyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 189/QLBH-PNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu189/QLBH-PNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2020
Ngày hiệu lực20/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(22/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 189/QLBH-PNT 2020 bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 189/QLBH-PNT 2020 bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu189/QLBH-PNT
        Cơ quan ban hành***
        Người kýNguyễn Quang Huyền
        Ngày ban hành20/05/2020
        Ngày hiệu lực20/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (22/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 189/QLBH-PNT 2020 bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 189/QLBH-PNT 2020 bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

              • 20/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực