Công văn 189/SGDĐT-KHTC

Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 189/SGDĐT-KHTC 2021 chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 189/SGDĐT-KHTC
Về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021;

Căn cứ Công văn số 344/STC-HCSN ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 của Thành phố,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Mức chi: 1.500.000 đồng/người.

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có mặt tại thời điểm tháng 01/2021 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021).

3. Nguồn kinh phí:

- Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm Bảng lương tháng 01/2021 của đơn vị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/01/2021.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- KBNN TP.HCM;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC (Tr).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 189/SGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu189/SGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2021
Ngày hiệu lực20/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 189/SGDĐT-KHTC 2021 chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 189/SGDĐT-KHTC 2021 chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu189/SGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoài Nam
        Ngày ban hành20/01/2021
        Ngày hiệu lực20/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 189/SGDĐT-KHTC 2021 chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 189/SGDĐT-KHTC 2021 chi quà Tết Tân Sửu cho cán bộ Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              • 20/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực