Công văn 1890/UBND-TH

Công văn 1890/UBND-TH năm 2015 kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1890/UBND-TH 2015 kiểm điểm trách nhiệm thanh tra việc thay thế cây xanh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/UBND-TH
V/v kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra Thành phố;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

Ngày 22/3/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Chủ tịch tại Thông báo 40/TB-UBND ngày 20/3/2015 về việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn. Chủ tịch UBND Thành phố kết luận như sau:

1. Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì; thành viên Đoàn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Tài Chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Đoàn. Thời gian chậm nhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND Thành phố xem xét quyết định.

2. Giám đốc Sở Xây dựng: Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo kết luận ngày 20/3/2015; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

3. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, chỉ đạo của UBND Thành phố tới công luận.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- TTTU, TT HĐND Tp;
- Cục Báo chí, Bộ TTTT;
- Các cơ quan thông tin báo chí HN Trung ương;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành

 

Thuộc tính Công văn 1890/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1890/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2015
Ngày hiệu lực22/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1890/UBND-TH 2015 kiểm điểm trách nhiệm thanh tra việc thay thế cây xanh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1890/UBND-TH 2015 kiểm điểm trách nhiệm thanh tra việc thay thế cây xanh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1890/UBND-TH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thịnh Thành
        Ngày ban hành22/03/2015
        Ngày hiệu lực22/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1890/UBND-TH 2015 kiểm điểm trách nhiệm thanh tra việc thay thế cây xanh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1890/UBND-TH 2015 kiểm điểm trách nhiệm thanh tra việc thay thế cây xanh Hà Nội

              • 22/03/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/03/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực