Công văn 1893/VPCP-KGVX

Công văn 1893/VPCP-KGVX năm 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1893/VPCP-KGVX 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1893/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 642/LĐTBXH-TCDN ngày 27 tháng 02 năm 2015) về việc hướng dẫn sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp trên địa bàn cấp huyện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Việc sáp nhập 03 trung tâm cấp huyện (Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp) được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

2. Về tên gọi: trung tâm mới có tên gọi là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

3. Về trình tự, thủ tục sáp nhập: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Về tổ chức hoạt động: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục năm 2005), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐGD TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, PL, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX(3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1893/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1893/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2015
Ngày hiệu lực19/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1893/VPCP-KGVX 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1893/VPCP-KGVX 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1893/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/03/2015
        Ngày hiệu lực19/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1893/VPCP-KGVX 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1893/VPCP-KGVX 2015 hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện

           • 19/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực