Công văn 1895/BHXH-CSYT

Công văn 1895/BHXH-CSYT năm 2019 về chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1895/BHXH-CSYT 2019 chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1895/BHXH-CSYT
V/v chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 15/5/2019 Bộ Y tế có Công văn số 2677/BYT-BH về việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các xét nghiệm HIV/AIDS chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khác để thực hiện. Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện BHYT và KCB BHYT liên quan đến HIV/AIDS, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. BHXH các tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT cung cấp Hợp đồng đã được ký kết với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố hoặc cơ sở KCB BHYT khác về việc chuyển người bệnh hoặc bệnh phẩm đến để thực hiện các xét nghiệm CD4, do tải lượng vi rút HIV hoặc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, bổ sung vào Phụ lục hợp đồng KCB BHYT để thực hiện thanh toán theo chế độ BHYT.

Đối với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện các xét nghiệm quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-BYT nhưng chưa được cấp mã KCB BHYT, BHXH các tỉnh đề nghị các cơ sở y tế nêu trên hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền để được cấp mã.

2. Kết quả thực hiện dịch vụ kỹ thuật (DVKT) được chuyển đi phải được lưu trong hồ sơ bệnh án của người bệnh và được tổng hợp thanh toán tại nơi gửi đi (không thanh toán thêm tiền khám bệnh). Cơ sở KCB khai báo danh mục các DVKT chuyển đi thực hiện tại các cơ sở KCB khác lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống giám định BHYT, mã DVKT này được ghi như sau: sau mã DVKT tương đương ghi bổ sung K và S ký tự mã cơ sở KCB của cơ sở thực hiện DVKT. Ví dụ DVKT đếm số lượng CD4 có mã là 22 342 1225 được thực hiện tại cơ sở KCB có mã là 01002 khi đó DVKT nêu trên sẽ được ghi mã là 22 0342.1225 K01002.

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ, đảm bảo thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: DVT, TCKT, TTKT, KTNB, BTTT; GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CSYT(3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Thuộc tính Công văn 1895/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1895/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(10/06/2019)

Lược đồ Công văn 1895/BHXH-CSYT 2019 chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1895/BHXH-CSYT 2019 chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1895/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1895/BHXH-CSYT 2019 chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1895/BHXH-CSYT 2019 chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS

            • 04/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực