Công văn 1897/TCT-CS

Công văn số 1897/TCT-CS về việc chi phí hợp lý do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1897/TCT-CS chi phí hợp lý


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1897/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 55/CT-TTrKT ngày 09/01/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận hỏi về chi hỗ trợ phát triển cho mạng lưới đại lý của Công ty Xổ Số kiến Thiết Bình Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế là khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế và nằm trong phạm vi  khống chế của các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại điểm 8 mục III Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh sổ xố của công ty xổ số kến thiết hướng dẫn:

“Tổng số chi phát triển mạng lưới đại lý tối đa là 2,5% trên tổng doanh thu bán vé có thuế hàng năm của công ty xổ số kiến thiết”

Đề nghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận theo nguyên tắc: chi thực tế năm nào được tính vào chi phí hợp lý của năm đó và khoản chi phí hỗ trợ phát triển mạng lưới mạng lưới đại lý phải nằm trong phạm vi  khống chế theo quy định tại Thông tư số 77/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1897/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1897/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1897/TCT-CS chi phí hợp lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1897/TCT-CS chi phí hợp lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1897/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1897/TCT-CS chi phí hợp lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1897/TCT-CS chi phí hợp lý

           • 19/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực