Công văn 1898/TCT-TTr

Công văn số 1898/TCT-TTr về việc xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1898/TCT-TTr xác định quỹ lương 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1898/TCT-TTr
V/v xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1158/CT-TTra ngày 06/09/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện chính sách xác định quỹ lương năm 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Cao Su Lộc Ninh là đơn vị thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Quỹ tiền lương của Công ty do tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Năm 2006, Công ty xác định quỹ lương trên cơ sở số kế hoạch. Căn cứ theo hướng dẫn tại Phần C, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Cục thuế yêu cầu công ty giải trình. Trong trường hợp kết thúc năm tài chính tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tiến hành quyết toán quỹ tiền lương năm 2006 cho Công ty Cao su Lộc Ninh theo đúng chế độ quy định thì được xác định là khoản chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ theo quy định tại điểm 5, mục IV, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ: “5. Cơ sở kinh doanh sau khi đã nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế mới phát hiện ra sai sót và cần điều chỉnh số liệu thì xử lý như sau: 5.2 Nếu quá thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế … thì cơ sở kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh thay thế tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế và nộp thuế theo tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh, đồng thời nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế”, trường hợp sau khi có văn bản quyết toán tiền lương theo đúng chế độ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Lộc Ninh không thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN thì Cục thuế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tình Bình Phước được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1898/TCT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1898/TCT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1898/TCT-TTr xác định quỹ lương 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1898/TCT-TTr xác định quỹ lương 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1898/TCT-TTr
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1898/TCT-TTr xác định quỹ lương 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1898/TCT-TTr xác định quỹ lương 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh

         • 19/05/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/05/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực