Công văn 1898/TTg-KTN

Công văn 1898/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1898/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/TTg-KTN
V/v điều chnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7492/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc Đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 và Đ án chuyn đi cụm công nghiệp thành khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tnh Quảng Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo), cụ thể:

- Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc từ 418 ha xuống còn 390 ha;

- Điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha;

- Bổ sung khu công nghiệp Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020;

- Việc chuyển đổi các cụm công nghiệp: Hà Lam - Chợ Được, Tây An, Đại Tân và Tiên Thọ thành các khu công nghiệp sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các Bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
Các Vụ
: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.128

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 1898/TTg-KTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn v: ha

TT

KCN

Diện tích quy hoạch

Tình hình thực hiện

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (đa phương đề xuất)

Phương án điều chnh quy hoạch

Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mrộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2))

I

KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg

1

Điện Nam - Điện Ngọc

418

390

28

390

390

 

28

 

II

KCN được phê duyệt QH theo Quyết định 1107/QĐ-TTg

2

Đông Quế Sơn

200

211

 

511

211

11

 

 

3

Thuận Yên

230

23

207

430

230

 

 

230

III

KCN được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định 43/2004/QĐ-TTg và văn bản của Th tướng trong KKTM Chu Lai

4

Bắc Chu Lai (KCN sản xut và lắp ráp ô tô Trường Hải và KCN Bắc Chu Lai)

630

604

26

630

630

 

 

26

5

Tam Anh

1,915

200

1,715

1,915

1,915

 

 

1,715

6

Tam Hiệp (KCN Tam Hiệp và KCN cng và hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải)

608

718

40

608

608

 

 

40

7

Tam Thăng

300

175

125

300

300

 

 

125

8

An Phú

30

 

30

30

30

 

 

30

IV

KCN dự kiến quy hoạch thành lập mi

9

Phú Xuân

 

 

 

365

108

 

 

108

 

Tổng cộng

4,331

2,148

2,131

5,179

4,422

11

28

2,274

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1898/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1898/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1898/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1898/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1898/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1898/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1898/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 2015

              • 22/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực