Công văn 1899/TCT-CS

Công văn số 1899/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1899/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1899/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 630/CT-THNVDT ngày 02/05/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 11 mục I phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư quy định:

“11. Đầu tư sản xuất cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu”.

Như vậy, quy định nêu trên chỉ ưu đãi cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc để nâng cao chất lượng thuốc.

Nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành nhà thuốc tốt” (GPP) chỉ là mô hình của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nhà thuốc. Do đó, các cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1899/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1899/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1899/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1899/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1899/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1899/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1899/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

             • 19/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực