Công văn 19/BXD-KHCN

Công văn số 19/BXD-KHCN về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/BXD-KHCN
V/v: Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về BVMT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp công văn số 4629/BTNMT - BVMT ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý cho dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất với các nội dung của dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bộ Xây dựng có một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung Chương trình hành động như sau:

- Thống nhất 12 chương trình hành động như đã nêu trong dự thảo. Tuy nhiên nên tập trung vào những chương trình trọng điểm cần ưu tiên, bám theo tinh thần của Nghị Quyết 41.

- Mục 2. Phần B. Bổ sung nội dung: nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường cho các cán bộ của các Bộ, Ngành.

- Mục 3. Phần B. đề nghị xem lại nội dung “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung…. chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững”: phần này không rõ nghĩa.

- Mục 3. và mục 5. Phần B. nội dung liên quan đến vốn để thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường cần đưa vào mục 4 phần B.

- Mục 11. Phần B. Bảo vệ môi trường đô thị và vùng ven đô. Bổ sung phần chữ nghiêng: “Sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về qui hoạch xây dựng đô thị, nghĩa trang, các công trình đô thị bảo đảm các yêu cầu về môi trường sinh thái, cảnh quan môi trường, bảo tồn di sản văn hoá.

- Phần C. Phân công tổ chức thực hiện.

+ Mục 7. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm cho các Bộ, Ngành, địa phương, đồng thời hướng dẫn sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

+ Mục 16 phân công trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Nội dung này cần chỉnh sửa, bổ sung như sau: Bộ Xây dựng xây dựng hướng dẫn và các tiêu chuẩn qui phạm về các công trình kỹ thuật hạ tầng và vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp. Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ đề án qui hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn, nước thải cho các đô thị Việt Nam vào quí IV năm 2005.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2005
Ngày hiệu lực07/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu19/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành07/01/2005
        Ngày hiệu lực07/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 19/BXD-KHCN góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường

             • 07/01/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/01/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực