Công văn 19/BXD-PTĐT

Công văn 19/BXD-PTĐT năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19/BXD-PTĐT 2014 trả lời Đồng Nai xác định vốn chủ sở hữu dự án đầu tư


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/BXD-PTĐT
V/v trả lời công văn của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2738/SXD-QLHĐXD ngày 27/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị:

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định 11) đã quy định cụ thể các điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị. Để triển khai các dự án có quy mô lớn trong đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai căn cứ quy định của Nghị định 11 để chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt khu vực phát triển đô thị, xác định cụ thể các dự án thành phần với quy mô, nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị phù hợp, đảm bảo việc kiểm soát sự phát triển đồng bộ của đô thị. Theo đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đề xuất chấp thuận đầu tư dự án thành phần có quy mô phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định.

Nghị định 11 được ban hành thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ, do vậy các quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn kèm theo không còn hiệu lực thi hành.

2. Về kiến nghị thứ 2: Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định 11: “Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Đồng Nai triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC, PTĐT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Thái

 

 

Thuộc tính Công văn 19/BXD-PTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19/BXD-PTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19/BXD-PTĐT

Lược đồ Công văn 19/BXD-PTĐT 2014 trả lời Đồng Nai xác định vốn chủ sở hữu dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 19/BXD-PTĐT 2014 trả lời Đồng Nai xác định vốn chủ sở hữu dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu19/BXD-PTĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Quốc Thái
        Ngày ban hành29/05/2014
        Ngày hiệu lực29/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 19/BXD-PTĐT 2014 trả lời Đồng Nai xác định vốn chủ sở hữu dự án đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 19/BXD-PTĐT 2014 trả lời Đồng Nai xác định vốn chủ sở hữu dự án đầu tư

             • 29/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực