Công văn 19/TCT-DNK

Công văn số 19/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)

Nội dung toàn văn Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 22099/CT-HTr ngày 3/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 24, Mục II, Phần A; Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

- Hoạt động thiết kế Website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thêú giá trị gia tăng.

- Dịch vụ cho thuê máy chủ để hoạt động Website áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty cổ phần An Phú Hưng;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2006
Ngày hiệu lực03/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu19/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành03/01/2006
        Ngày hiệu lực03/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)

            Lịch sử hiệu lực Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)

            • 03/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực