Công văn 190/BXD-KTTC

Công văn số 190/BXD-KTTC về việc hướng dẫn việc áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 190/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 190/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư XD

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước

 

Ngày 13/6/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP (Nghị định số 99/2007/NĐ-CP) về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng như sau :

1. Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã chỉ rõ : “Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình”. Tại Điều 33 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng : “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng công trình; ... và các nội dung khác qui định tại Nghị định này”.

Căn cứ vào qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tại điểm a.2.2 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 (Thông tư số 05/2007/TT-BXD) của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định : "Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng,... và đảm bảo tính cạnh tranh".

Đối với giá do địa phương công bố thì tại điểm 2.2.4 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD đã nêu rõ : "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,... để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình".

Vì vậy, đối với công trình xây dựng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Thông tư Liên tịch số 38/2004/TT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng không còn giá trị thi hành.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì thực hiện theo điểm 2 Điều 1 của Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/1/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP : "Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thì thực hiện theo các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa dổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ và các văn bản qui phạm pháp luật khác liên quan. Trường hợp cần thực hiện các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình gồm : tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định".

Căn cứ hướng dẫn trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 190/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu190/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 190/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 190/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 190/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu190/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 190/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 190/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

           • 28/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực