Công văn 190/TCT-CS

Công văn 190/TCT-CS năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 190/TCT-CS 2018 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/TCT-CS
V/v Hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 71467/CT-TTHT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT trong trường hợp khách hàng không ly hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3.b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc;

Căn cứ Khoản 2.b Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về việc lập hóa đơn và các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Paris Miki Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Vebs
ite TCT;
- Lưu
: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 190/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu190/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 190/TCT-CS

Lược đồ Công văn 190/TCT-CS 2018 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 190/TCT-CS 2018 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu190/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 190/TCT-CS 2018 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 190/TCT-CS 2018 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

            • 11/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực