Công văn 1900/TĐC-ĐGPH

Công văn 1900/TĐC-ĐGPH về khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1900/TĐC-ĐGPH khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1900/TĐC-ĐGPH
V/v Khắc phục hoạt động đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH GIC Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 121/GIC ngày 25/11/2009 và công văn số 122/GIC ngày 07/12/2009 của Công ty kèm theo hồ sơ báo cáo khắc phục hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

1. Trong hồ sơ báo cáo của Công ty đã thể hiện hành động khắc phục theo yêu cầu của Tổng cục tại công văn số 1760/TĐC-ĐGPH ngày 24/11/2009.

Kể từ ngày ký công văn này, Công ty được tiếp tục thực hiện hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

2. Công ty phải thực hiện theo quy trình đánh giá chứng nhận đã phê duyệt và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động đánh giá chứng nhận của Công ty trong thời gian tới.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1900/TĐC-ĐGPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1900/TĐC-ĐGPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực16/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1900/TĐC-ĐGPH khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1900/TĐC-ĐGPH khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1900/TĐC-ĐGPH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực16/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1900/TĐC-ĐGPH khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1900/TĐC-ĐGPH khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001

              • 16/12/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/12/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực