Công văn 1902TCT/PCCS

Công văn số 1902 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính

Nội dung toàn văn Công văn 1902 TCT/PCCS góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1902TCT/PCCS
V/v: trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5204/CT-HTr ngày 27/5/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính của Ông Trương Quốc Dũng đối với Công ty cổ phần phần mềm tin học ABC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.h Điều 4 về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: “Phần mềm máy tính: Nguyên giá của TSCĐ là phần mềm máy vi tính (trong trường hợp phần mềm là một bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan): là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có phần mềm máy vi tính”.

Tại công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn:

“1) Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

2) Các chứng từ đối với tài sản góp vốn được thực hiện như sau:

a/ Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các Biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Trường hợp giá trị tài sản cố định do đơn vị tự định giá không phù hợp so với giá thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Trương Quốc Dũng có góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính thì các chứng từ góp vốn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và được trích khấu hao TSCĐ theo quy định. Ông Dũng không phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp khi góp vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP (HC); PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1902TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1902TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2005
Ngày hiệu lực17/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1902 TCT/PCCS góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1902 TCT/PCCS góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1902TCT/PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/06/2005
        Ngày hiệu lực17/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1902 TCT/PCCS góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1902 TCT/PCCS góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính

           • 17/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực