Công văn 1903/BYT-KCB

Công văn 1903/BYT-KCB năm 2014 về quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1903/BYT-KCB 2014 quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1903/BYT-KCB
V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Hiện nay, Bộ Y tế nhận được ý kiến phản ảnh của một số Sở Y tế về công tác khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về hướng dẫn khám sức khỏe. Để công tác khám sức khỏe trên toàn quốc được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến khám sức khỏe và người lao động, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành nghiêm túc triển khai các công việc sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động khám sức khỏe (KSK) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền quản lý. Căn cứ vào Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ vào quá trình đào tạo, bằng cấp, giấy chứng nhận đã được đào tạo về chuyên môn và quá trình thực hiện khám, chữa bệnh của bác sỹ, Giám đốc Sở Y tế xem xét việc bác sỹ đa khoa có thể thực hiện việc khám sức khỏe các chuyên khoa lẻ (Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt và Da liễu) theo đúng các quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Tại điểm c, Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này đã quy định như sau: “Đối với cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế); cơ sở KBCB có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các cơ sở KBCB quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này): Hồ sơ gửi về Sở Y tế nơi cơ sở KBCB đặt trụ sở”.

Đề nghị Giám đốc Sở Y tế thông báo đến các cơ sở KBCB có trụ sở đặt tại địa phương, bao gồm các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, bệnh viện trực thuộc các Bộ, ngành, các bệnh viện ngoài công lập (trừ các cơ sở KBCB quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này), gửi Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe về Sở Y tế để xem xét, giải quyết theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT tránh tình trạng các cơ sở KBCB này gửi Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe về Bộ Y tế.

3. Chỉ cho phép những cơ sở KBCB đã đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT mới được tổ chức hoạt động khám sức khỏe, và chỉ được khám sức khỏe theo đúng nội dung đã công bố.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK của các cơ sở KBCB theo quy định hoặc đột xuất; kiên quyết xử lý đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động KSK hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở KSK không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

5. Trước khi thực hiện khám sức khỏe, các bác sỹ phải đối chiếu ảnh dán trên Giấy KSK và người đến KSK, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng theo đúng những nội dung đã được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT và ký tên vào Giấy khám sức khỏe.

6. Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp Giấy KSK do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy khám sức khỏe này.

7. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi mua, bán Giấy KSK trong cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khám sức khỏe và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏe tại những cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý. (Xin gửi kèm theo toàn văn Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về hướng dẫn khám sức khỏe để các Đơn vị triển khai thực hiện).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1903/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1903/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1903/BYT-KCB 2014 quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1903/BYT-KCB 2014 quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1903/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành11/04/2014
        Ngày hiệu lực11/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1903/BYT-KCB 2014 quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1903/BYT-KCB 2014 quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT

           • 11/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực