Công văn 1904/TCT-CS

Công văn số 1904/TCT-CS về việc chính sách về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1904/TCT-CS lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1904/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1785/CT-TTHT ngày 04/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam vướng mắc chính sách về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về lệ phí trước bạ tàu thuyền:

Tại điểm 2a, mục I phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ là: “Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ hoặc tổng thành máy tàu thủy.

… Vỏ, khung (gọi chung là khung), tổng thành máy phải chịu lệ phí trước bạ nêu tại điểm a, c, d khoản này là các khung, tổng thành máy thay thế có số khung, số máy khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng. Trường hợp sửa chữa khung, máy hoặc chỉ thay blok máy thì không phải chịu lệ phí trước bạ”.

Do vậy, trường hợp chiếc tàu của Ông A đã được đăng ký, nay sửa chữa, thay đổi, đóng mới khung (vỏ) tàu và làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản để tính lệ phí trước bạ là giá trị vỏ tàu mới ghi trên hóa đơn hợp pháp của cơ sở sản xuất kinh doanh nơi thực hiện đóng mới tàu đó.

2- Về lệ phí trước bạ ô tô:

Theo quy định tại điểm 10d, mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo danh sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

…. Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)”.

Quy định trên chỉ áp dụng trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, không phải được xác định theo tỷ lệ vốn góp như cách hiểu của Cục Thuế.

Do vậy, trường hợp chiếc xe ô tô của Công ty cổ phần A nếu là tài sản góp vốn một trong 7 cổ đông, khi chuyển từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên của chính cổ đông đó thì không phải chịu lệ phí trước bạ đăng ký lại; Trường hợp chiếc xe ô tô đó là tài sản chung của Công ty cổ phần, được chuyển quyền sở hữu sang cho Công ty TNHH một thành viên thì thuộc diện đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản nên phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản chịu lệ lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị chuyển nhượng chiếc xe ô tô đó trên thị trường tại thời điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam để biết. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn tiếp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1904/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1904/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1904/TCT-CS lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1904/TCT-CS lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1904/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1904/TCT-CS lệ phí trước bạ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1904/TCT-CS lệ phí trước bạ

             • 19/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực