Công văn 1905/BTC-TVQT

Công văn số 1905/BTC-TVQT của Bộ Tài chính về việc chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia

Nội dung toàn văn Công văn 1905/BTC-TVQT chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1905/BTC-TVQT
V/v: Chuyển dự toán ngân sách mua hàng DTQG

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục dự trữ quốc gia

Trả lời Văn bản số 83/DTQG-TCKT ngày 31/01/2007 của Cục Dự trữ quốc gia về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ năm 2005, 2006 sang năm 2007; Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Tài vụ quản trị không quản lý vốn mua hàng dự trữ quốc gia hàng năm của Cục Dự trữ quốc gia. Do đó, về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia năm 2005, 2006 sang năm 2007 tiếp tục thực hiện, đề nghị Cục Dự trữ quốc gia tổng hợp báo cáo Bộ để đề nghị Bộ Tài chính cho phép chuyển sang năm 2007 theo quy định và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Cục Dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) thông báo để Cục Dự trữ quốc gia triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TVQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thị Oanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1905/BTC-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1905/BTC-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2007
Ngày hiệu lực02/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1905/BTC-TVQT

Lược đồ Công văn 1905/BTC-TVQT chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1905/BTC-TVQT chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1905/BTC-TVQT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýMai Thị Oanh
        Ngày ban hành02/02/2007
        Ngày hiệu lực02/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1905/BTC-TVQT chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1905/BTC-TVQT chuyển dự toán ngân sách mua hàng dự trữ Quốc gia

              • 02/02/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/02/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực