Công văn 1905/TCT-TNCN

Công văn 1905/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1905/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn công ty TNHH


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1905/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhân được công văn số 416/CT-TNCN ngày 17/3/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Định về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty TNHH, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn…

3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).”

Tại điểm 1.3, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Trường hợp thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại điểm 3.4 và 3.7 khoản 3 mục II phần A Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập về giá trị phần vốn góp tăng thêm hoặc thời điểm chuyển nhượng.”

Tại Điểm 1, Phần Đ, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 01/01/2009.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ông Võ Vinh Ca (là cá nhân góp vốn thành lập công ty TNHH) chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại thời điểm 2010 thì Ông thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn đối với phần tăng thêm của giá trị vốn góp (toàn bộ giá trị lợi tức ghi tăng vốn trong khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực hiện chuyển nhượng) ở thời điểm Luật thuế TNCN có hiệu lực (01/01/2009) và không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1905/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1905/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1905/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn công ty TNHH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1905/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn công ty TNHH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1905/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVi Văn Doanh
        Ngày ban hành23/05/2014
        Ngày hiệu lực23/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1905/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn công ty TNHH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1905/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn công ty TNHH

           • 23/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực